Добро дошли на образовну платформу „Институције, правне тековине и процедуре доношења одлука у Европској унији“.

Образовна платформа пред вама намењена је свима онима који желе да стекну нова и унапреде постојећа знања која се односе на институционални оквир, процес креирања јавних политика и доношења одлука у Eвропској унији (ЕУ), као и на њен правни систем. Осмишљена је тако да понуди корисницима различите врсте практичних информација, корисних линкова и занимљивих чињеница у вези са  наведеним темама.

Образовна платформа се састоји из следећих сегмената:

ОБРАЗОВНИ МОДУЛИ – овај део образовне платформе садржи информације о кључним реформама ЕУ након Лисабонског уговора које се односе на главне институције, као и чињенице о новинама у вези са процесом доношења одлука и креирања јавних политика. Нарочита пажња је посвећена правосудном систему ЕУ, његовом институционалном оквиру, начину и начелима функционисања као и кључним пресудама које су имале утицаје на процес европских интеграција.

ЛИНКОВИ – представљају сегменте образовне платформе који омогућавају приступ званичним веб страницама институција ЕУ као и базама података који се односе на правне тековине ЕУ и судску праксу.

ДОДАТНИ ИЗВОРИ ЗНАЊА – део образовне платформе намењен корисницима који желе да стекну додатна знања и упознају се детаљније са темама обрађеним у категорији „Образовни модули“. Овај сегмент садржи водиче, приручнике и документе практичних политика (policy documents) и академске радове на теме обрађене у оквиру саме платформе.

Образовна платформа, такође, садржи и сегмент који је посвећен занимљивим чињеницама у вези са темама курса.

Иди на врх