Образовни модули

Образовни модули

Кључни сегмент образовне платформе су два образовна модула:

Правни систем ЕУ - овај образовни модул пружа корисне информације о институцинионалној структури ЕУ након ступања на снагу Уговора из Лисабона, правним тековинама ЕУ, изворима права ЕУ и основним принципима на којима делује право ЕУ.

Правосудни систем ЕУ - у фокусу овог образовног модула си институционални оквир и врсте поступака које се примењују у раду Суда правде Европске уније. Поред ових сегмената правосудног система ЕУ, представљени су на јасан и лако разумљив начин кључни случајеви пред Европским судом правде који су утицали на развој комунитарног права и продубљење процеса европских интеграција.

Иди на врх