Занимљиве чињенице

Занимљиве чињенице

Правосудни систем ЕУ

Европска унија је увела Европски портал е-правосуђа као јединствено онлајн окружење за приступ услугама у области правосудног система ЕУ и њених држава чланица.

Држављанима ЕУ је доступан Европски правосудни атлас правосуђа у грађанским стварима, као централно место за приступ информацијама о правосудној сарадњи држава чланица ЕУ у грађанским стварима.

ЕУ је основала Европску агенцију за правосудну сарадњу са циљем унапређења и координације правосудних органа држава чланица у процесуирању предмета и спровођењу истражних радњи.

750 основних правних аката (уредбе, директиве и одлуке) и 484 амандмана на ове акте је усвојено до сада у 2017. години. 

 

Правни систем ЕУ

Европски парламент у овом сазиву има 20 одбора, 2 пододбора и један специјални одбор.

Да би се формирала политичка групација у Европском парламенту, непоходно је да је чини најмање 25 европских парламентараца, који представљају најмање једну четвртину држава чланица ЕУ.

Савет ЕУ има десет различитих састава у којима функционише, у зависности од питања које се налази на дневном реду његовог рада.

ЕУ троши око 6% свог годишњег буџета на запослене, администрацију и одржавање зграда.

У Европској комисији ради око 33 000 људи, у Европском парламенту око 6 000 људи (у ову цифру не улазе чланови Парламента и њихово помоћно особље). У Генералном секретаријату Савета ради око 3 500 људи.

Европска унија има 24 службена језика. У ЕУ је стално запослено око 4 300 преводилаца и 800 консекутивних преводилаца.

Европска унија остварује око 20% светске трговинске размене, иако на њеној територији живи само 6,9% укупне светске популације.

Заштита потрошача у ЕУ омогућава грађанима држава чланица да, уколико наруче неки производ телефоном или имејлом, откажу поруџбину у року од 14 дана. ЕУ је проширила ово право и на онлајн куповине. Потрошач може отказати своју поруџбину из било ког разлога – чак и ако једноставно промени своје мишљење.

ЕУ је 2017. године укинула роминг на територији држава чланица. Ово значи да држављани чланица ЕУ плаћају трошкове коришћења телефона и мобилног интернета у другој држави чланици на исти начин и по истим тарифама као да су у својој земљи.

Буџет ЕУ за 2016. годину износио је 155 милијарди евра, што представља отприлике 1% бруто домаћег производа свих држава чланица ЕУ заједно. Већина буџета – 94% – иде грађанима, регионима, градовима, малим предузетницима у државама чланицама, али и државама ван теритеорије ЕУ, у виду развојне помоћи.

Циљ ЕУ је да смањи емисију гасова са ефектима стаклене баште за 40% до 2030. године у односу на 1990. годину.

 

Иди на врх