Увод

Увод

Европска интеграција Србије подразумева увођење европских стандарда и вредности у све области живота. Успешан завршетак преговора о приступању Европској унији учиниће Србију делом једног динамичног, вишедимензионалног система дефинисања ЕУ политика, доношења одлука и креирања домаћег правног поретка.

Неспорна је полазна теза да су примена стандарда и вредности практичних политика ЕУ и правних тековина ЕУ неопходан инструмент који ће грађанима у Србији омогућити  да унапреде квалитет  живота и  допринесу одрживом развоју заједница у којима живе. Управо због тога грађани морају бити активни учесници, а не пасивни посматрачи процеса европских интеграција.

Да бисмо могли да будемо активни део овог процеса, неопходно је да разумемо структуру, начин функционисања и логику деловања институција и правног система ЕУ.

Такође, неопходно је да разумемо институционални оквир, поступке и логику деловања правосудног система, како бисмо неометано могли да користимо права која произилазе из примене правних тековина и циљева ЕУ политика.

Иди на врх